swiadczone uslugi koncept

  • opracowanie indywidualnego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę
  • przystosowanie projektu gotowego do warunków miejscowych
  • przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych
  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • opracowanie kosztorysu inwestorskiego
  • wykonanie przeglądu budowlanego obiektu
  • kalkulacje budowlane