EU POZIOM Kolor

Dane firmy

STUDIO KONCEPT
Kamil Kryger
Usługi Projektowe
NIP: 582-157-38-63

Dane adresowe

ul.Marynarska 5
14-500 Braniewo
tel. 506 912 950
e-mail: kamkry@wp.pl

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO